Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tỉnh Quảng Ngãi trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

19/08/2021 17:50    402

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đàm phán, ký kết và thực thi các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như CPTPP hay EVFTA , tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ gìn ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Theo đó, tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 như: tăng cường công tác tư tưởng và nâng cao nhận thức, năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề lao động, xã hội và môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh xuất khẩu (trong đó, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu đạt 365 triệu USD, năm 2020 đạt 1.409 triệu , tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 29,1%/năm). Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2016 đạt 116 triệu USD, năm 2020 đạt 508 triệu USD; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 30,7%/năm; hàng hóa xuất bán tại trên 40 quốc gia, trong đó, chủ yếu 02 thị trường lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc; cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh năm 2016 đạt 353 triệu USD, năm 2020 đạt 1.675 triệu USD; bình quân giai đoạn 2016 - 2020, kim ngạch nhập khẩu tăng 40,9%/năm; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dầu thô; sắt thép; máy móc, phụ tùng thay thế, nguyên phụ liệu may mặc phục vụ nhu cầu sản xuất các nhà máy trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút được 41 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 1.023 triệu USD. Các dự án tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp (38 dự án, tỷ lệ 88,37%), lĩnh vực dịch vụ công nghiệp (05 dự án, tỷ lệ 11,63%); đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 61 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tự 1.987,64 triệu USD; trong đó, 39 dự án đang hoạt động, 22 dự án đang triển khai đầu tư. Các dự án FDI tại tỉnh đã từng bước chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, giải quyết việc làm, cải thiện kim ngạch xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, một số tổ chức, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, cơ hội, thách thức của hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế mang lại trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu; chất lượng cải thiện môi trường đầu tư còn hạn chế; phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực cạnh canh yếu,…Tỉnh Quảng Ngãi tham dự Tọa đàm với đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Tỉnh Quảng Ngãi tham dự Tọa đàm với đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023

Trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà nước, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, giới thiệu các Hiệp định, các cam kết của Chính phủ Việt Nam đến các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để có nhận thức đầy đủ hơn nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong từng lĩnh. Tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đổi mới công nghệ, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cấp tỉnh; đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối giao thông; tiếp cận, tranh thủ các kênh ngoại giao, các cơ quan địa diện ngoại giao để vận động, thu hút đầu tư, thương mại, viện trợ, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và thiết lập quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa với các nước; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Thùy Dung

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.