Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

10/05/2024 19:14    56

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa; cụ thể như sau: Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024củaGiám đốcSởNgoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa;cụ thể như sau:Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024củaGiám đốcSởNgoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa;cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (thứ Sáu).

Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ, số 39 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/5/2024 đến hết ngày 10/6/2024 tại phòng Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ (công dân, tổ chức đến đăng ký danh sách vụ việc tiếp định kỳ kèm thông tin, tài liệu theo hình thức trực tiếp hoặc có Đơn gửi đến Sở); trường hợp đăng ký sau ngày 10/6/2024 sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.  

Thông báo này được niêm yết công khai tại Bảng Thông báo và Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công dân biết và thực hiện.

Hải Vy

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.