Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh

27/06/2023 17:59    200

Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là khai thác tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh, đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi đón được 1,36 triệu lượt khách, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế, 1,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.780 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD); trong đó, thu từ khách quốc tế đạt hơn 800 tỷ đồng (tương đương khoảng 35 triệu USD). Tổng số buồng lưu trú đạt khoảng 5.200 buồng; trong đó có khoảng 1.500 buồng lưu trú đạt chuẩn 3-5 sao và tương đương; công suất sử dụng buồng trung bình đạt khoảng 55%/năm. Ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3 ngày; tạo việc làm cho khoảng 21.900 lao động, trong đó có khoảng 7.300 lao động trực tiếp.

Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi đón được 2,55 triệu lượt khách; trong đó, có 250.000 lượt khách quốc tế, 2,3 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 13.825 tỷ đồng (tương đương 600 triệu USD); trong đó, thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.900 tỷ đồng (tương đương khoảng 82,5 triệu USD); tạo việc làm cho khoảng 49.500 lao động, trong đó có khoảng 16.500 lao động trực tiếp

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp thực hiện là tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; nâng cao sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch, thu hút du khách đến Quảng Ngãi; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu, điểm du lịch; phát triển sản phẩm và truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch.

Tại Kế hoạch này, Sở Ngoại vụ được giao thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh, trong đó có các nhiệm vụ về ngoại giao kinh tế gắn với phát triển du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu du lịch của tỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch thông qua Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ nước ngoài.

Đông Bình

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.