Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ

19/12/2022 14:56    177

Sở Ngoại vụ thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Phòng Tiếp công dân, Trụ sở cơ quan Sở Ngoại vụ (số 39 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi) trong năm 2023

Văn phòng Sở niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại Bảng Thông báo và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ tốt việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

Admin

Tài liệu đính kèm: TB1219.pdf

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.