Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19

29/04/2022 16:37    312

Ngày 28/4, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố “Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19" nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội nâng cao năng lực và hoàn thiện mô hình kinh doanh để đối phó với những bất trắc sau đại dịch.

Là hỗ trợ hàng đầu cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với Covid-19 (ISEE-Covid), Gói hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19 dự kiến sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội: Xác định những thách thức chính tạo ra bởi Covid-19; Thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc phát triển các sản phẩm/ dịch vụ mới để thích ứng với tình hình Covid-19; và hỗ trợ Vốn hạt giống cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ mới.

Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen cho biết, các nghiên cứu đánh giá cơ bản cho thấy, gần 47% doanh nghiệp tạo tác động xã hội được phỏng vấn bị giảm doanh thu do tác động của Covid-19. Doanh nghiệp có tỷ lệ giảm doanh thu cao nhất thuộc về nhóm sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và hợp tác xã.

Trong năm 2022, chương trình sẽ hỗ trợ 30 doanh nghiệp tạo tác động xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ. Mỗi doanh nghiệp sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng và vốn hạt giống 100.000.000 đồng để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

Đông Bình

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.