Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

22/11/2022 08:34    142

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/4/2021 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 3158/UBND-TTHC ngày 28/6/2022 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Nhằm tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Sở Ngoại vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ (qua Văn phòng Sở) bằng văn bản hoặc qua số điện thoại 0255.3712300 để phối hợp giải quyết

Admin

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.