Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”

16:51 29/03/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.
Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện chuyển đổi định kỳ

Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện chuyển đổi định kỳ

15:21 15/03/2022

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên

Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên

17:54 24/11/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

16:49 07/10/2021

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với công chức Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với công chức Sở Ngoại vụ

14:05 23/12/2020

Nhằm triển khai thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Sở Ngoại vụ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 714/KH-SNgV ngày 17/12/2020 về kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và triển khai hướng dẫn công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

16:11 15/09/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về việc ban hành ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Cán bộ, công chức bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc

Cán bộ, công chức bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc

16:18 04/09/2020

Đây là nội dung được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

16:47 05/08/2020

1. Nghị định này quy định chi tiết các nội dung:

- Các điều, khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018:

+ Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;

+ Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác PCTN;

+ Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng;

+ Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích;

+ Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương;

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

16:42 05/08/2020

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 và thay thế Luật PCTN năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13).

Luật PCTN năm 2018 bao gồm 10 chương với 96 điều với một số nội dung cơ bản sau:

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.