Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Ngoại vụ

17:43 08/03/2024

Trên cơ sở Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Ngoại vụ.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023

10:18 12/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-SNgV ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại năm 2023 và Kế hoạch số 210/KH-SNgV ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, xây dựng xã hội học tập năm 2023; cụ thể như sau:
Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

16:49 26/09/2022

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 4685/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu, tập trung thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

16:25 20/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Biên dịch sang tiếng nước ngoài các TTHC có liên quan đến đầu tư nước ngoài, người nước ngoài

Biên dịch sang tiếng nước ngoài các TTHC có liên quan đến đầu tư nước ngoài, người nước ngoài

16:23 20/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 3342/UBND-TTHC chỉ đạo việc biên dịch sang tiếng nước ngoài các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến đầu tư nước ngoài, người nước ngoài. Mục đích nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài kịp thời tiếp cận thông tin, nắm bắt các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật hiện hành của Trung ương nói chung, của tỉnh nói riêng; đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, nâng cao chỉ số, thứ hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).
Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến

16:20 20/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 3158/UBND-TTHC về đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

17:17 08/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp).
Kế hoạch truyền thông nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025

Kế hoạch truyền thông nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025

17:13 08/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025.
Triển khai thực hiện chuyển đối số

Triển khai thực hiện chuyển đối số

17:20 30/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3044/UBND-KGVX chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.
Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính

17:32 31/05/2022

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau khi xem xét Báo cáo Chỉ số đánh giá và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) năm 2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 3318/VPCP-KSTT ngày 30/5/2022 của Văn phòng Chính phủ).

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.