Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 LỊCH LÀM VIỆC (08 - 14/08/2022) 05/08/2022 Tải về
2 LỊCH LÀM VIỆC (01 - 05/08/2022) 01/08/2022 Tải về
3 LỊCH LÀM VIỆC (25 - 31/07/2022) 22/07/2022 Tải về
4 LỊCH LÀM VIỆC (11 - 17/07/2022) 15/07/2022 Tải về
5 LỊCH LÀM VIỆC (18 - 24/07/2022) 15/07/2022 Tải về
6 LỊCH LÀM VIỆC (04 - 10/07/2022) 01/07/2022 Tải về
7 LỊCH LÀM VIỆC (27/06 - 03/07/2022) 24/06/2022 Tải về
8 LỊCH LÀM VIỆC (20 - 24/06/2022) 17/06/2022 Tải về
9 LỊCH LÀM VIỆC (13 - 17/06/2022) 10/06/2022 Tải về
10 LỊCH LÀM VIỆC (17/01-11/02/2022) 14/01/2022 Tải về

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.