Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ NGOẠI VỤ QUẢNG NGÃI
 
TRỤ SỞ 
Địa chỉ       : 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi
Tel              : 055. 3712300 - 3609294
Fax             : 055. 3822771
Mail            sngv@quangngai.gov.vn
 
 

LÃNH ĐẠO

      

Giám đốc       : Huỳnh Thị Phương Hoa

ĐT                    0255.3711098

Mobile             :  0914.043 098

E-mail             :   htphoa-sngv@quangngai.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thành

ĐT                   :  0255.3711720

Mobile             :  0914.696.321

E-mail             :  nvthanh-sngv@quangngai.gov.vn

  ​ ​

Phó Giám đốc: Lê Thanh Hiển

ĐT                   :  0255.3711719

Mobile             :  0905 113 989

E-mail             :  lthien-sngv@quangngai.gov.vn

 

​ ​

 

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.