Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định số: 2664/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Tên tiếng Việt: Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi
Tên giao dịch quốc tế: Quang Ngai Translation Centre
Tên viết tắt: QNTC
  VĂN PHÒNG
Địa chỉ       : 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi
Tel                   : 055. 3712300 – 3713202 – 3714258
Fax                 : 055. 3822771
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Thực hiện quản lý, thẩm định các tài liệu, văn bản dịch thuật từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;
2. Thực hiện dịch vụ biên dịch các tài liệu, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;
3. Thực hiện dịch vụ phiên dịch (dịch nói) trong trao đổi làm việc, đàm phán, hội nghị, hội thảo, quảng cáo theo yêu cầu của các đơn vị và cá nhân;
4. Thực hiện các dịch vụ có liên quan đến công tác đối ngoại mà pháp luật cho phép;
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
6. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của Nhà nước;
7. Quản lý đội ngũ viên chức; tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước ở tỉnh;
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Ngoại vụ và các các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
(Theo quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch thuật Quảng Ngãi)

TỔ CHỨC BỘ MÁY
                Giám đốc: Trương Hoàng Anh
ĐT                    :  0255. 3711 721
Mobile          :  0914. 043 456
E-mail          :  hoanganh287@gmail.com   
 
Kế toán (kiêm nhiệm): Hồ Thị Thu Lệ
 
ĐT                    :      0255. 3609294
Mobile        :  0914. 386  299
E-mail          :  hothithule07@gmail.com
 
CB  tổng hợp: Bùi Thị Ngọc Vi 
ĐT                    :      0255. 3712 300
Mobile        :  0905.  759 297
E-mail          :  ngocvi28vn@yahoo.com

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.