Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Ngoại vụ:

     Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Giám đốc Sở

Điện thoại: 0914 043 098

Email: htphoa-sngv@quangngai.gov.vn

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.