Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

​ I./ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ M​ ÁY

 

1.  Lãnh đạo Sở

   

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Giám đốc Sở​

 

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở​

 

Ông Lê Thanh Hiển, Phó Giám đốc Sở

 

 

 

  2.  Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

 

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về công tác lãnh sự, lễ tân, văn hóa-thông tin, báo chí có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo đúng chính sách đối ngoại của Nhà nước và theo kế hoạch đối ngoại của tỉnh. Cụ thể như sau:

 

- Hướng dẫn và quản lý hoạt động lãnh sự của các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là tổ chức đại diện nước ngoài);

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài và tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;

 

- Thực hiện phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam hoặc và người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

 

- Xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

 

- Hướng dẫn, quản lý họat động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư (bao gồm họat động của các nhà thầu nước ngoài) trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam;

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề vi phạm hoặc bị nạn của thuyền nước ngoài xảy ra trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh bị phía nước ngoài bắt giữ hoặc được phía nước ngoài cứu hộ khi bị nạn.

 

- Liên hệ giải quyết yêu cầu của các cơ quan đại diện lãnh sự tiến hành thăm lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài;

 

- Phối hợp xử lý các vụ tranh chấp có nhân tố nước ngoài về hôn nhân, nhập hoặc thôi quốc tịch, tài sản, thừa kế v.v…;

 

- Giúp đỡ các cơ quan hữu quan Việt Nam trong quá trình quan hệ và hợp tác có liên quan đến công tác lãnh sự (bến cảng, xuất nhập tàu quá cảnh, quy chế biên giới biển, máy bay) trong trường hợp đặc biệt;

 

- Thực hiện phối hợp tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh;

 

- Hướng dẫn làm các thủ tục để cấp và gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông cho cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam đi công tác nước ngoài;

 

- Hỗ trợ thủ tục xuất, nhập cảnh cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài;

 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, Lãnh đạo tỉnh;

 

- Hỗ trợ việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế là khách mời của các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong tỉnh, các tổ chức đại diện nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh về nghiệp vụ đối ngoại và công tác lễ tân khi có yêu cầu;

 

- Quản lý và hướng dẫn hoạt động của phóng viên báo chí, các hãng thông tấn nước ngoài trong thời gian làm việc tại tỉnh theo các qui định của Pháp luật;

 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động liên quan đến thông tin - báo chí, văn hóa đối ngoại của các tổ chức đại diện nước ngoài, các cơ sở văn hóa, giáo dục trong tỉnh;

 

- Tiếp nhận và triển khai các hoạt động phi dự án của các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội;

 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý việc nhập khẩu, tái xuất ấn phẩm, văn hóa phẩm của các tổ chức đại diện nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào tỉnh;

 

- Thực hiện công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia;

 

- Thực hiện công tác về người Việt Nam (người Quảng Ngãi) ở nước ngoài;

 

- Thông tin cho Lãnh đạo Sở về tình hình quốc tế và dư luận quốc tế về Việt Nam, về Quảng Ngãi.

 

3. Phòng Hợp tác Quốc tế

 

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về công tác kinh tế-chính trị đối ngoại, công tác phi chính phủ, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo đúng chính sách đối ngoại của Nhà nước và theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh. Cụ thể như sau:

 

- Xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

 

- Thực hiện việc phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào tỉnh để hợp tác và đầu tư;

 

- Hỗ trợ việc thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; xây dựng môi trường đầu tư phù hợp với đặc điểm của địa phương;

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Tiếp nhận và triển khai các dự án giúp đỡ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài theo qui định của pháp luật;

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách thu hút, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

 

- Quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;

 

- Theo dõi quan hệ hợp tác của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, thành phố của nước ngoài;

 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh và lãnh đạo tỉnh trong các chuyến đi công tác ở nước ngoài;

 

- Soạn thảo báo cáo, diễn văn, phát biểu của Lãnh đạo tỉnh (cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài);

 

- Thẩm định nội dung dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt đối với các văn bản, các dự án;

 

- Soạn thảo các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với phía nước ngoài.

 

4. Văn phòng Sở

 

Văn phòng Sở là cơ quan chuyên môn của Sở tổ chức thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai tổ chức thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, kế toán - tài vụ, kế hoạch - tổng hợp và các công tác khác đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật trong hoạt động của Sở Ngoại vụ. Cụ thể như sau:

 

- Định hướng xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động của Sở nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sở;

 

- Thực hiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, bao gồm việc xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; công tác nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thực hiện các chế độ chính sách đối với CB, CC, VC; tổ chức sát hạch, tuyển dụng, điều động, biệt phái, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ công chức;

 

- Xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở;

 

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức theo phân cấp; thực hiện công tác thống kê theo dõi số lượng, chất lượng, quản lý cán bộ, công chức;

 

- Phối hợp cùng với thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

 

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở;

 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại tại địa phương;

 

- Thực hiện công tác nội chính và bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo an toàn, trật tự trong mọi hoạt động của cơ quan;

 

- Làm thường trực các Hội đồng: Xét tuyển công chức, xếp chuyển, nâng ngạch, bậc lương; Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật;

 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa định kỳ và thường xuyên của Sở;

 

- Thực hiện công tác quản lý tài sản cơ quan (bao gồm: Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác); thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định;

 

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc Sở và cán bộ, công chức thực hiện đúng pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước về tài chính;

 

- Thực hiện việc xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của UBND tỉnh và cơ quan tài chính. Dự kiến việc phân bổ dự toán ngân sách của Sở để trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định;

 

- Thực hiện các báo cáo, công khai tài chính ngân sách theo đúng quy định.

 

- Thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán thống kê;

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Sở; thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đối ngoại;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Sở;

 

- Thực hiện công tác quản lý văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước, bao gồm: kiểm tra về hình thức, thể thức, các quy định về soạn thảo văn bản và chịu trách nhiệm ban hành toàn bộ các loại văn bản của Sở theo đúng quy định; Quản lý lưu trữ tài liệu, văn bản, hồ sơ theo đúng quy định;

 

- Thực hiện công tác thủ quỹ, thủ kho, lái xe, tạp vụ, bảo vệ cơ quan;

 

- Phối hợp với Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí phục vụ việc đón tiếp khách, chiêu đãi khách;

 

- Trực tiếp quản lý công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường của cơ quan.

 

5. Thanh tra Sở

 

Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về các hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của Pháp luật.

 

 

 

( Theo quyết định số 11/QĐ-SNgV ngày 11/4/2006 của

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi)

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.