Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi

Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định số: 2664/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Dịch thuật Quảng Ngãi

Tên giao dịch quốc tế: Quang Ngai Translation Centre

Tên viết tắt: QNTC​

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.