Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, Xây dựng xã hội học tập năm 2023

10:18 12/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-SNgV ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại năm 2023 và Kế hoạch số 210/KH-SNgV ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Sở Ngoại vụ về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác cải cách hành chính, xây dựng xã hội học tập năm 2023; cụ thể như sau:
Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Ngoại vụ

11:36 06/07/2023

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SNgV ngày 30/6/2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023;

Theo đề nghị của Kế toán trưởng Sở Ngoại vụ.

Bộ Ngoại giao trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý

Bộ Ngoại giao trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý

16:33 21/02/2023

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng ngày 16/02/2023, tại trụ sở của Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý. 
Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

16:49 26/09/2022

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 4685/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu, tập trung thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Phê duyệt Đề án

Phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025"

16:48 26/09/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1077/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025".
Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

16:49 06/09/2022

Ngày 31/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, trong đó quy định việc đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc cấp Giấy đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).
Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

16:56 29/08/2022

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

16:17 11/08/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.
Lấy ngày 08/9 hàng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Lấy ngày 08/9 hàng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

16:10 11/08/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030”.
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

16:25 20/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.