Truy cập nội dung luôn
SỞ NGOẠI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

19:14 10/05/2024

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa; cụ thể như sau:

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024củaGiám đốcSởNgoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa;cụ thể như sau:Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024củaGiám đốcSởNgoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa;cụ thể như sau:
Thông báo Về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

19:12 10/05/2024

Theo Thông báo số 438/TB-SNgV ngày 10/4/2024 của Sở Ngoại vụ về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, theo đó Giám đốc Sở Ngoại vụ sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp Công dân của Sở vào ngày 15/5/2024.
THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

18:59 10/05/2024

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2024 như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

11:11 11/04/2024

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa
Về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Về việc không tổ chức tiếp Công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

11:06 11/04/2024

Theo Thông báo số 287/TB-SNgV ngày 11/3/2024 của Sở Ngoại vụ về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, theo đó Giám đốc Sở Ngoại vụ sẽ chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp Công dân của Sở vào ngày 16/4/2024.
Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

11:55 29/03/2024

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi công khai đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ; cụ thể như sau:
Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch đào tạo năm 2024

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch đào tạo năm 2024

11:39 29/03/2024

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có đủ kiến thức, trình độ năng lực quản lý, điều hành, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đối ngoại ở địa phương, Sở Ngoại vụ vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại năm 2024.
Quy định mới về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy định mới về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

17:19 18/03/2024

Ngày 14/03/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2024 và thay thế Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18:42 14/03/2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 08/03/2024 quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

17:16 11/03/2024

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bà Huỳnh Thị Phương Hoa.

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Phương Hoa - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255. 3712.300 - 3711.098.

Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.